סקירות שוק ההון

סקירה חודשית אפריל 24

 אזהרת סיכון יודגש כי המידע המופיע כאן הינו למטרת לימוד בלבד, ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא! הכותב אינו

לקריאה

סקירה חודשית מרץ 24

 אזהרת סיכון יודגש כי המידע המופיע כאן הינו למטרת לימוד בלבד, ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא! הכותב אינו

לקריאה

סקירה חודשית פברואר 24

 אזהרת סיכון יודגש כי המידע המופיע כאן הינו למטרת לימוד בלבד, ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא! הכותב אינו

לקריאה

סקירה חודשית ינואר 24

 אזהרת סיכון יודגש כי המידע המופיע כאן הינו למטרת לימוד בלבד, ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא! הכותב אינו

לקריאה

סקירה חודשית דצמבר 23

 אזהרת סיכון יודגש כי המידע המופיע כאן הינו למטרת לימוד בלבד, ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא! הכותב אינו

לקריאה

סקירה חודשית נובמבר 23

 אזהרת סיכון יודגש כי המידע המופיע כאן הינו למטרת לימוד בלבד, ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא! הכותב אינו

לקריאה

סקירה חודשית אוקטובר 23

 אזהרת סיכון יודגש כי המידע המופיע כאן הינו למטרת לימוד בלבד, ולא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור, מוצר פיננסי מכל סוג שהוא! הכותב אינו

לקריאה

סקירה חודשית ספטמבר 23

הכלכלה העולמית נמצאת בחוסר וודאות מוחלט לגבי העתיד!
נתוני האינפלציה הגבוהים גוררים הידוק מוניטרי (הפסקת הדפסת כסף) והעלאות ריבית ע”י הבנקים המרכזיים במדינות רבות, מה שמייצר אלטרנטיבה למניות אחרי זמן רב בו לא היתה באמת חלופה ראויה

לקריאה

סקירה חודשית אוגוסט 23

הכלכלה העולמית נמצאת בחוסר וודאות מוחלט לגבי העתיד!
נתוני האינפלציה הגבוהים גוררים הידוק מוניטרי (הפסקת הדפסת כסף) והעלאות ריבית ע”י הבנקים המרכזיים במדינות רבות, מה שמייצר אלטרנטיבה למניות אחרי זמן רב בו לא היתה באמת חלופה ראויה

לקריאה

סקירה חודשית יולי 23

הכלכלה העולמית נמצאת בחוסר וודאות מוחלט לגבי העתיד!
נתוני האינפלציה הגבוהים גוררים הידוק מוניטרי (הפסקת הדפסת כסף) והעלאות ריבית ע”י הבנקים המרכזיים במדינות רבות, מה שמייצר אלטרנטיבה למניות אחרי זמן רב בו לא היתה באמת חלופה ראויה

לקריאה