השקעות למתחילים

השקעות למתחילים עם סטפק ורבינוביץ’ (17/08/21)

מפגש בנושא:
לראשונה בתכנית נחשוף את הסיפור האישי של עומר רבינוביץ ושל אינווסטור 360,
מה גרם לו להתעניין בשוק ההון ובהשקעות,
מה היו הצעדים הראשונים,
מה היו האירועים המכוננים שגרמו לו
לבצע פניות בדרך (שהתבררו כקריטיות)
ולפי איזה מודל בנינו את אינווסטור 360

לקריאה