השקעות למתחילים עם סטפק ורבינוביץ’ (18/05/21)

למה מניות הערך והפיננסים עולות, כאשר מניות הטכנולוגיה מאבדות מומנטום ואיך כל זה קשור לאינפלציה?

שודר ביום ג׳ ה-18/05/21

נושאי השידור:

היוון, NPV, אינפלציה ואיך כל זה מתקשר להשקעה במניות?

למה לאחרונה אנו רואים את מניות הערך והפיננסים עולות, כאשר מניות הטכנולוגיה, למרות דוחות טובים, מאבדות מומנטום, ואיך כל זה קשור לאינפלציה?

כדי לרדת לעומקם של דברים, עסקנו הערב בכמה מושגים כמו היוון ו-NPV – דרכם למדנו איך השוק מתמחר תזרים עתידי של חברה, ולמה זה בעצם פוגע לאחרונה דווקא

בחברות הצמיחה על רקע ציפיות האינפלציה.

בחן את עצמך, האם אתה מסוגל להרוויח מהשקעה במניות​